Prodaja

solastniški delež (12,25%) starega kmetijskega posestva z možnostjo nakupa celote

Opravilna številka: St 4757/2016
Lokacija: Brnica, Petrovče, obč. Žalec
Datum dražbe: 26. 01. 2018 - 20. 12. 2018
Izklicna cena: 4.000,00 €