Prodaja

Stanovanje

Opravilna številka: St 5/2014
Lokacija: Celjka cesta 36, Slovenj Grade
Datum dražbe: 26. 02. 2018 - 26. 03. 2018
Izklicna cena: 4.110,60 €