Zbiranje ponudb

Kmetijsko zemljišče

Opravilna številka: 2150/2018
Lokacija: Naklo, Divača
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 08. 03. 2018
Konec dražbe: 10. 04. 2019
Upravitelj: Boštjan Jurkošek

Izklicna cena: 27.000,00 €

Predmet prodaje so nepremičnine ( skupaj 26 parcel v velikosti 30.306 m2), prodajajajo kot celota na način zavezujočega zbiranja ponudb,
z izhodiščno ceno 32.129,00€ in
z varščino v višini 3.212,90€.

Parcela 2460 838 = 647 m2
Parcela 2460 842 = 619 m2
Parcela 2460 878/1 =1.741 m2
Parcela 2460 878/2 =84 m2
Parcela 2460 947 =101 m2
Parcela 2460 948 =2.100 m2
Parcela 2460 949 =288 m2
Parcela 2460 950 =295 m2
Parcela 2460 951 =47 m2
Parcela 2460 970 =554 m2
Parcela 2460 974 =3.313 m2
Parcela 2460 1186 =3.708 m2
Parcela 2460 1206 =144 m2
Parcela 2460 1207 =2.072 m2
Parcela 2460 1232 =291 m2
Parcela 2460 1235 =2.762 m2
Parcela 2460 1241 =1.712 m2
Parcela 2460 1250 =1.306 m2
Parcela 2460 1251 =982 m2
Parcela 2460 1263 =727 m2
Parcela 2460 1284/1 =227 m2
Parcela 2460 1285 =658 m2
Parcela 2460 1323/38 =2.802 m2
Parcela 2460 1366 =795 m2
Parcela 2460 1511/2 =896 m2
Parcela 2460 1543 =1.435 m2


Izhodiščna cena je določena v višini 32.129,00€.


Rok za plačilo varščine: varščina mora najkasneje do poteka roka za oddajo ponudb biti plačana na račun stečajnega dolžnika SI56 6100 0001 9805 419 odprtega pri Delavski hranilnici d.d. z namenom nakazila: varščina.Rok za oddajo ponudb je 6.2.2019.


Ogled predmeta prodaje je možno opraviti v kraju Naklo, Občina Divača, samostojno vsak dan.