Zbiranje ponudb

SLIKE - UMETNIŠKA DELA

Opravilna številka: 5978/2014
Lokacija: Postojna
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 20. 02. 2019
Konec dražbe: 20. 02. 2019
Upravitelj: Veljko Jan

Izklicna cena: 333.696,00 €

Fotografije:

JAVNA DRAŽBA
v sredo, dne 20.2.2019 ob 14:00 uri
na naslovu Kolodvorska 21, Postojna

Predmet prodaje je 41 slikarskih del avtorja Zoran Mušiča in 1 slikarsko delo Janeza Repnika. Slike se prodajajo v paketu kot en predmet prodaje.

Javna dražba bo v sredo, dne 20.2.2019 ob 14:00 uri na naslovu Kolodvorska 21, Postojna.

V primeru, da paket slik ne bo prodan, se bo izvedla javna dražba za vsako slikarsko delo posebej. Posamezne javne dražbe bodo takoj po zaključku neuspešne javne dražbe za paket slik, če bo javna dražba za paket slik neuspešna. Če bo javna dražba za paket slik uspešna, se posamezne javne dražbe ne izvedejo.

Izklicne cene in zneski varščin za paket vseh slik in za vsako posamezno sliko so navedene v razpisu javne dražbe.

Razpis javne dražbe

Slike