Zbiranje ponudb

Oprema komunikacijska

Opravilna številka: St 1466/2018
Lokacija: Ljubljana, Novo mesto
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 04. 12. 2018
Konec dražbe: 09. 01. 2019
Upravitelj: Boštjan JurkošekPredmet nezavezujočega zbiranja ponudb zaradi pridobitve ocene vrednosti je

komunikacijska omara z opremo:
optično stikalo 24 portno (fibernet) - 1 kos,
analogno stikalo 24 portno (cisco) - 1 kos,
stikalo F1-100M - 1 kos,
GBIC modul - 1 kos,
krone - 4 kos,
ki se nahaja v prostorih Zavarovalnice Triglav na naslovu Dunajska cesta 22,
Ljubljana,

oprema kolokacijskega prostora Ericsson Marconi MHL 3000 Optical DWDM Solution,
ki se nahaja v prostorih Telekomove centrale v Novem mestu,

pravice iz Pogodbe o najemu optičnih vlaken in kolokacij za namestitev telekomunikacijske opreme sklenjene med IT Tel komunikacije d.o.o. in Telekom Slovenije d.d. dne 23.6.2008 z veljavnostjo do 23.6.2023 (hkrati s pravicami se prevzamejo tudi obveznosti po pogodbi od dne 23.6.2018 naprej, in administrativni strošek prenosa pogodbe v višini 2.000€+DDV),Nezavezujoče ponudbe morajo prispeti na sedež ali email upravitelja najkasneje do 9.1.2019.