Zbiranje ponudb

NEPREMIČNINE POSTOJNA-Raubarkomanda, k.o Log in Kačja vas

Opravilna številka: 2505/2016
Lokacija: POSTOJNA
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 07. 03. 2018
Konec dražbe: 07. 03. 2018
Upravitelj: Veljko Jan

Izklicna cena: 35.457,62 €

Fotografije:

Upravitelj razpisuje dve javni dražbi. Obe dražbi bosta dne 7.3.2018 OB 14:00 uri na naslovu: Blaževa ulica 3f, 4220 Škofja Loka v pisarni upravitelja Veljka Jana. Predemt prodaje so nepremičnine stečajnega dolžnika.

1. JAVNA DRAŽBA Z ZVIŠEVANJEM IZKLICNE CENE
Parcela št. 1697/2 k.o. 2471 - Kačja vas v naravi predstavlja stavbno zemljišče na katerem stoji stanovanjska stavba številka 152 in pomožni objekt stavba številka 266. Nepremičnina se nahaja na naslovu Raubarkomanda 21, 6230 Postojna. Prodaja se celotna nepremičnina (delež do celote 1/1). Izklicna cena je 35.457,62 EUR.

2. JAVNA DRAŽBA Z ZVIŠEVANJEM IZKLICNE CENE
Parcela 1828/2, (celotna parcel v izmeri 10m2) in parcela 1826/9, (celotna parcela v izmeri 387 m2), obe k.o. 1996 - Log, se nahajata v območju stanovanjskih površin, dejansko pa predstavljata cesto. Prodajata se obe nepremičnine skupaj kot en predmet prodaje (obe do deleža 1/26). Izklicna cena za oba deleža skupaj je 112,69 EUR.

Cene so navedene brez davka.

Razpis javne dražbe in podatki o predmetu prodaje