Zbiranje ponudb

NEPREMIČNINE STUDENCI

Opravilna številka: St 2644/2013
Lokacija: MARIBOR
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 28. 04. 2018
Konec dražbe: 28. 04. 2018
Upravitelj: Veljko Jan

Izklicna cena: 176.497,40 €

Fotografije:

VABILO V POSTOPKU ZAVEZUJOČEGA ZBIRABNJA PONUDB
Rok za oddajo ponudb je 2 meseca od objave na AJPES, kar je vključno do 28.4.2018.

Predmet prodaje so nepremičnine:
1. parc. št. 2311/7, k.o. 660 – Studenci (ID 3669634) – poslovna stavba št. 1947 v izmeri 236,00 m2
2.parc. št. 550/3, k.o. 660 – Studenci (ID 1821165) – stavbno zemljišče v izmeri 268,00 m2
3. parc. št. 2311/14, k.o. 660 – Studenci (ID 5864893) – stavbno zemljišče v izmeri 356,00 m2
4. parc. št. 2312/1, k.o. 660 – Studenci (ID 5866036)) do ½ - industrijski objekt št. 945 v izmeri 327 m2, stoječ na par. št. 2 312/1 v izmeri 345 m

Vabilo za ponudbe