Zbiranje ponudb

NEPREMIČNINE STUDENCI

Opravilna številka: St 2644/2013
Lokacija: MARIBOR
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 19. 12. 2018
Konec dražbe: 19. 12. 2018
Upravitelj: Veljko Jan

Izklicna cena: 72.814,00 €

Fotografije:

DVE JAVNI DRAŽBI bosta dne 19.12.2018 na naslovu upravitelja Veljka Jana, Blaževa ulica 3f, 4220 Škofja Loka.

Predmet prodaje sta dva sklopa nepremičnin:

1. SKLOP - dne 19.12.2018 OB 15:00 URI (izklicna cena je 72.814,04 EUR):
- ID znak 660-2311/7, parc. št. 2311/7, k.o. 660 – Studenci (ID 3669634) – stavbno zemljišče v izmeri 236,00 m2 s poslovno stavbo št. stavbe 1947, do 1/1
- ID znak 660-550/3, parc. št. 550/3, k.o. 660 – Studenci (ID 1821165) – stavbno zemljišče v izmeri 268,00 m2, do ½
- ID znak 660-2311/14, parc. št. 2311/14, k.o. 660 – Studenci (ID 5864893) – stavbno zemljišče v izmeri 356,00 m2, do ½

2. SKLOP - dne 19.12.2018 OB 15:30 (izklicna cena je 62.154,56 EUR):
- ID znak 660-2312/1, parc. št. 2312/1, k.o. 660 – Studenci (ID 5866036) – stavbno zemljišče v izmeri 690 m2 z industrijskim objektom št. stavbe 1945, do ½
- ID znak 660-550/3, parc. št. 550/3, k.o. 660 – Studenci (ID 1821165) – stavbno zemljišče v izmeri 268,00 m2, do ½
- ID znak 660-2311/14, parc. št. 2311/14, k.o. 660 – Studenci (ID 5864893) – stavbno zemljišče v izmeri 356,00 m2, do ½


Razpis javnih dražb