Zbiranje ponudb

Nepremičnina Zgornji Dupljek

Opravilna številka: St 833/2016
Lokacija: ZGORNJI DUPLJEK
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 10. 01. 2019
Konec dražbe: 10. 01. 2019
Upravitelj: Veljko Jan

Izklicna cena: 43.898,40 €

Fotografije:

JAVNA DRAŽBA BO:
- dne 10.1.2019 OB 14:00 uri
- na naslovu BLAŽEVA ULICA 3F, ŠKOFJA LOKA (Pisarna odvetnika in stečajnega upravitelja Veljka Jana)

PREDMET PRODAJE:
Predmet prodaje je celotna nepremičnina ID znak 685-65/4-0, ki se prodaja na naslednji način:
- lastniški delež do 1/2 nepremičnine ID znak 685-65/4-0 se prodaja v postopku osebnega stečaja opr.št. St 832/2016 (dolžnik Silvester Kotnik)
- lastniški delež do 1/2 nepremičnine ID znak 685-65/4-0 se prodaja v postopku osebnega stečaja opr.št. St 833/2016 (stečajna dolžnica Irena Kotnik)

Izklicna cena za delež do 1/2 znaša 21.949,20 EUR (za oba deleža znaša skupaj 43.898,40 EUR).

Znesek varščine za delež 1/2 nepremičnine znaša 10% izklicne cene oziroma 2.194,92 EUR. Varščino je potrebno plačati za oba deleža, in sicer 2.194,92 EUR za delež v postopku osebnega stečaja opr.št. St 833/2014 (z nakazilom na TRR SI56 0312 8100 1215 656 odprt pri SKB d.d., sklic 833-2016), ter 2.194,92 EUR za delež v postopku osebnega stečaja opr.št. St 832/2016 (z nakazilom na TRR na fiduciarni račun, ki je določen v razpisu javne dražbe opr.št. St 832/2016).

Dražitelji morajo obe varščini plačati najkasneje do 9.01.2019 ter na javno dražbo prinesti oba potrdila o plačanih varščinah.

Razpis javne dražbe v postopku osebnega stečaja Irena Kotnik opr.št. St 833/2016

Razpis javne dražbe v postopku osebnega stečaja Silvester Kotnik opr.št. St 832/2016

Potrdilo o namenski rabi