Zbiranje ponudb

Zemljišče

Opravilna številka: St 83/2012
Lokacija: Postojna
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 11. 04. 2018
Konec dražbe: 11. 05. 2018
Upravitelj: Aleksander Šimon

Izklicna cena: 66.234,00 €

Fotografije:

VABILO K DAJANJU ZAVEZUJOČIH PONUDB


1. Opis premoženja, ki se prodaja:

Zemljišča v Postojni, parcelna številka:

• 392/36; 392/17; 392/41 in 392/43 vse k.o. 2490 Postojna

2. Izhodiščna cena: 66.234,00 EUR

Eventualni davki, ki se morajo plačati ob nakupu premoženja bremene kupca

3. Znesek varščine: 6.623,00 EUR

Občina Postojna ima na podlagi Odloka o predkupni pravici občine Postojna predkupno pravico na zemljišču.


Vse potrebne informacije so možne pri upravitelju vsak torek in četrtek med 10,00 in 12,00 uro, po telefonu 041 772 568 oz. po elektronski pošti aleksander.simon@siol.net