Zbiranje ponudb

Prodaja zemljišča

Opravilna številka: St2756/2017
Lokacija: BRJE
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 30. 09. 2019
Konec dražbe: 30. 10. 2019
Upravitelj: Aleksander Šimon

Izklicna cena: 8.032,00 €

Fotografije:

VABILO K DAJANJU ZAVEZUJOČIH PONUDB


Opis premoženja, ki se prodaja:

•Stavbno zemljišče , katastrska občina 2395 BRJE parcelna števila 971/5, last dolžnika do celote. Površina parcele po GURS-u znaša 436 m2


Vse potrebne informacije so možne pri upravitelju vsak torek in četrtek med 10,00 in 12,00 uro, po telefonu 041 772 568 oz. po elektronski pošti aleksander.simon@siol.net.