Zbiranje ponudb

POSLOVALNICA MURSKA SOBOTA

Opravilna številka: St 275/2016
Lokacija: Murska Sobota
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 29. 05. 2018
Konec dražbe: 29. 05. 2018
Upravitelj: Tadeja Tamše

Izklicna cena: 89.700,00 €

Fotografije:

JAVNA DRAŽBA Z ZNIŽEVANJEM IZKLICNE CENE

PREDMET PRODAJE:

1. Nepremičnina – poslovalnica Murska Sobota:
identifikacijski znak 105-9887-105, trgovski
lokal v izmeri 135,40 m2 lastniški delež 1/1
(do celote), identifikacijski znak 105-9987-n.p., izložba v
izmeri 16,40 m2, skupaj 151,80m2


2. Oprema v poslovalnici


https://www.ajpes.si/eobjave/objava.asp?s=51&id=3729664