Zbiranje ponudb

Citroen Jumpy 2.0 HDI

Opravilna številka: St 2385/2019
Lokacija: Maribor
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 09. 10. 2019
Konec dražbe: 09. 11. 2019
Upravitelj: Franci KrivecFotografije:

NEZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB
za prodajo rabljene opreme


I. Opis predmeta prodaje

Predmet prodaje je naslednje rabljeno vozilo:
znamka: Citroen Jumpy 2.0 HDI
letnik: 2012
registrska št.: MBLJ-774
št. šasije: VF7XUAHZ8BZ070668
vrsta goriva: dizel
št. prevoženih km: 370.000 km
ohranjenost: srednja

Fotografije opreme so priloga tega razpisa.


II. Pogoji

Nezavezujoče zbiranje ponudb se opravi z namenom, da se z zainteresiranimi kupci izvedejo neposredna pogajanja za sklenitev prodajne pogodbe. Upravitelj ni dolžan skleniti pogodbe z nobenim od ponudnikov.
Izhodiščna cena ni določena.
Cena se poveča za 22 % DDV.
Prodaja se po načelu „videno – kupljeno“. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake prodane stvari.
Predmet prodaje bo kupcu izročen v lastniško posest šele po celotnem plačilu kupnine.
Vse stroške v zvezi s prevzemom vozila in evidentiranjem spremembe lastništva v uradni evidenci nosi kupec.


III. Postopek zbiranja ponudb

Zainteresirane osebe naj ponudbo za nakup predmeta prodaje pošljejo upravitelju v roku enega meseca od objave tega razpisa na spletnih straneh AJPES.
Ponudba se pošlje po navadni pošti na naslov „Upravitelj Franci Krivec, Litijska cesta 45, 1000 Ljubljana“ ali po elektronski pošti na naslov „info@paragraphus.si“.
Ponudba naj vsebuje identifikacijske podatke o ponudniku (ime in priimek oziroma naziv, ter naslov), kontaktne podatke (telefon ali naslov elektronske pošte) ter ponujeno ceno.
Dodatne informacije lahko zainteresirane osebe dobijo pri upravitelju.


Razpis je objavljen na spletni strani: "https://www.ajpes.si/eObjave/default.asp?s=51", iskanje pod opravilna številka: "2385/2019"