Zbiranje ponudb

HIŠA

Opravilna številka: 1089/2016
Lokacija: Pišece
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 25. 10. 2018
Konec dražbe: 26. 11. 2018
Upravitelj: Tadeja Tamše

Izklicna cena: 40.000,00 €

Fotografije:

Hiša na naslovu Pavlova vas, 8255 Pišece, stavba št. 133, hlev-št. stavbe 132 in kmetijsko poslopje-št stavbe 131, ki se nahajajo na parcelni številki 304/1, k.o. 1259 Pavlova vas, z ID znakom 1259-304/1-0
od tega delež v solasti Andreje Beuc ½ in delež v solasti Branka Podvinskega ½.

Izklicna cena za predmetno premoženje stečajnih dolžnikov znaša 80.000€,
od tega Andreja Beuc 40.000€ , Branko Podvinski 40.000€.

Javna dražba z dvigovanjem cene bo dne 27.11.2018 ob 10:00 za 1/2 predmetne nepremičnine v stečaju St 1089/2018 in za 1/2 predmetne nepremičnine v stečaju St 2524/2017 (Branko Podvinski na naslovu stečajne upraviteljice Tadeje Tamše, Kosovelova ulica 16, 3000 Celje.

Dražitelji morajo najkasneje en (1) delovni dan pred dražbo vplačati varščino na fiduciarni račun, odprt v stečaju nad dolžnico Andrejo Beuc št. SI56 6100 0001 5253 888 pri DELAVSKA HRANILNICA d.d. s sklicem 00 1089-2016 v naslednji višini: 4.000€ in na fiduciarni račun, odprt v stečaju nad dolžnikom Branko Podvinski št. SI56 0431 0026 4286 180 pri NKBM d.d. 4.000€, s sklicem 2524-2017 z navedbo: varščina Pavlova vas.