Zbiranje ponudb

Zidanica

Opravilna številka: St 833/2015
Lokacija: Sedlašek
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 31. 01. 2019
Konec dražbe: 05. 03. 2019
Upravitelj: Boštjan JurkošekFotografije:

Prodajajo se nepremičnine v katastrski občini 493-Sedlašek (zidanica s pripadajočimi zemljišči):
nepremičnina z ID znakom 493-989/4-0 do celote,
nepremičnina z ID znakom 493-996/1-0 do celote,
nepremičnina z ID znakom 493-1076/1-0 do celote,
nepremičnina z ID znakom 493-1076/2-0 do celote,
nepremičnina z ID znakom 493-87/1-1 do celote.