Zbiranje ponudb

Zidanica

Opravilna številka: St 833/2015
Lokacija: Sedlašek
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 09. 10. 2018
Konec dražbe: 13. 11. 2018
Upravitelj: Boštjan Jurkošek

Izklicna cena: 15.000,00 €

Fotografije:

Prodajajo se nepremičnine v katastrski občini 493-Sedlašek (zidanica s pripadajočimi zemljišči):
nepremičnina z ID znakom 493-989/4-0 do celote,
nepremičnina z ID znakom 493-996/1-0 do celote,
nepremičnina z ID znakom 493-1076/1-0 do celote,
nepremičnina z ID znakom 493-1076/2-0 do celote,
nepremičnina z ID znakom 493-87/1-1 do celote.