Zbiranje ponudb

1/2 hiše

Opravilna številka: St 1419/2017
Lokacija: Oplotnica
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 15. 05. 2018
Konec dražbe: 15. 06. 2018
Upravitelj: Aleksander Šimon

Izklicna cena: 43.947,00 €

Fotografije:

VABILO K DAJANJU ZAVEZUJOČIH PONUDB


1. Predmet prodaje:

• Nepremičnina ID znak 763/2462/2-0 oz. parc. štev 2462/2 k.o. 763 Oplotnica (last stečajnega dolžnika do ½). Gre za parcelo s površino 1.131,00 m2. Nepremičnino poleg zemljišča sestavljata še stavbi št. 962 (stanovanjska hiša) in št. 961 (pomožni objekt) - (obe v lastništvu stečajnega dolžnika do ½)

2. Izhodiščna cena: 43.947,00 EUR

Predkupno pravico do nepremičnine ima solastnik nepremičnine Leopold Capl, Šolska ulica 28, Oplotnica, ki je ½ lastnik nepremičnine.