Zbiranje ponudb

nepremičnina

Opravilna številka: St 3329/2017
Lokacija: Vitanje
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 28. 11. 2018
Konec dražbe: 30. 01. 2019
Upravitelj: Boštjan Jurkošek

Izklicna cena: 110.000,00 €

Fotografije:

Predmet prodaje je nepremičnina:

delež 1/1 na nepremičnini z ID znakom parcela 1095*95 ( parcela *95, na kateri stoji stanovanjsko – poslovna stavba številka 99, na naslovu Grajski trg 3, 3205 Vitanje):