Zbiranje ponudb

Nepremičnina

Opravilna številka: St 191/2018
Lokacija: Gorenja vas
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 16. 10. 2018
Konec dražbe: 16. 11. 2018
Upravitelj: Aleksander Šimon

Izklicna cena: 11.667,00 €

Fotografije:

VABILO K DAJANJU ZAVEZUJOČIH PONUDB


1. Opis premoženja, ki se prodaja:


- katastrska občina 1466 GORENJA VAS parcela *125/1 (ID 2509829) DO 1/2
- katastrska občina 1466 GORENJA VAS parcela *125/2 (ID 998089) DO 1/2
- katastrska občina 1466 GORENJA VAS parcela 875/1 (ID 5363806) DO 1/2

Vse potrebne informacije so možne pri upravitelju vsak torek in četrtek med 10,00 in 12,00 uro, po telefonu 041 772 568 oz. po elektronski pošti aleksander.simon@siol.net.