Zbiranje ponudb

3/10 stanovanja stara Ljubljana

Opravilna številka: 1595/2010
Lokacija: Ljubljana
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 03. 01. 2019
Konec dražbe: 19. 02. 2019
Upravitelj: Staška Mrak Jamnik

Izklicna cena: 117.990,00 €

Fotografije:

Prodaja se tri sobno stanovanje v 3. nadstropju poslovno – stanovanjskega objekta, tlorisne površine 118,37 m2, na naslovu Ciril Metodov trg 12, v Ljubljani, katastrska občina 1728 Ljubljana mesto, stavba 37, del stavbe 902, ID znak: del stavbe 1728-37-902, (ID 5681683), ki je v lasti stečajnega dolžnika v deležu do 3/10.
Za vpogled v cenitev se lahko pokliče na tel. 01 2864-081 ali GSM 051 608 525

Javna dražba bo potekala dne 19.2.2019 v poslovnih prostorih družbe OBAHA d.o.o., Dunajska cesta 101, 1000 Ljubljana in sicer ob 16:00 uri.

Na nepremičnini, ki je predmet prodaje je solastnica 7/10 predkupna upravičenka, ki bo skladno z drugim odstavkom 347. čl. ZFPPIPP obveščena o prodaji

Opomba: Izven stečajnega postopka je naprodaj tudi ostalih 7/10 nepremičnine,