Zbiranje ponudb

terjatev 228,37 EUR

Opravilna številka: St 1683/2017
Lokacija:
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 23. 04. 2018
Konec dražbe: 23. 05. 2018
Upravitelj: Franci Krivec

Izklicna cena: 30,00 €

Predmet prodaje je terjatev do družbe REMATOM d.o.o., Dobrunjska cesta 36c, 1261
Ljubljana – Dobrunje v skladu s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani o potrditvi
poenostavljene prisilne poravnave opr. št. St 4649/2015 z dne 10. 2. 2016 in sicer za
plačilo zneska 228,37 EUR v štirih enakih zaporednih obrokih, pri čemer prvi obrok zapade
v plačilo dne 31. 12. 2017, drugi obrok dne 31. 12. 2018, tretji obrok dne 31. 12. 2019 in
četrti obrok dne 31. 12. 2020.

Obstoj terjatve ni sporen, saj jo je dolžnik sam vključil v seznam terjatev, za katere
učinkuje poenostavljena prisilna poravnava. Navedeni sklep o potrditvi poenostavljene
prisilne poravnave in posodobljen seznam terjatev sta javno dostopna na spletnih straneh
AJPES.

Povezava na razpis:
https://www.ajpes.si/eObjave/datoteka.asp?id=3725795&d=12321031