Zbiranje ponudb

1/3 HIŠE

Opravilna številka: St 1463/2018
Lokacija: Željne, Kočevje
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 12. 04. 2019
Konec dražbe: 08. 05. 2019
Upravitelj: Tadeja Tamše

Izklicna cena: 9.000,00 €

Fotografije:

Stečajna upraviteljica v osebnem stečaju – Leon Abramović,
Željne 47, 1330 Kočevje (St 1463/2018)

O B J A V L J A

na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani o prodaji z dne 26.9.2018 (datum pravnomočnosti 12.10.2018)

JAVNO DRAŽBO Z ZVIŠEVANJEM IZKLICNE CENE

ki bo 8.5.2019 ob 9.00 uri v poslovnih prostorih stečajne upraviteljice na
naslovu Kosovelova ulica 16 v Celju (IV. nadstropje)

I. Predmet prodaje

nepremičnina ID znak 1578 470, ki predstavlja parcelo številka 470, na kateri se nahajata stanovanjska stavba številka 143 in pomožni objekt številka 714; ( delež 1/3)
nepremičnina ID znak 1578 471, ki predstavlja parcelo številka 471, kot pripadajoče zemljišče ( delež 1/3)

IZKLICNA CENA :9000,00€
VARŠČINA: 900,00€


OPIS OBJEKTA:
ZASNOVA OBJEKTA
Ocenjevana nepremičnina predstavlja stanovanjski objekt, ki je zasnovan kot pritlična stanovanjska stavba s podstrešjem. Stanovanjska stavba je bila zgrajena leta 1910.

KONSTRUKCIJA OBJEKTA
Objekt je zgrajen iz kamna.

STREHA IN FASADA
Streha stavbe je lesene konstrukcije v obliki dvokapnice, prekrita s strešno kritino. Strešni okrov hiše je opremljen s klasičnimi krovsko kleparskimi izdelki, kot so obrobe, žlebovi s horizontalnimi in vertikalnimi odtočnimi cevmi. Leta 1999 je bila obnovljena streha.Fasada stanovanjske stavbe je klasično izvedena.

INSTALACIJE
Stanovanjska stavba ima vzpostavljen priklop za elektroinštalacije za razsvetljavo in električno moč, izveden je priklop na javno vodovodno omrežje. Kanalizacijski priključek je izveden, vendar do stavbe ni napeljan. Ogrevanje je izvedeno preko peči na drva.

OKNA
Okna stanovanjske stavbe so zastekljena v starih lesenih okvirjih.

OPIS STANOVANJSKE STAVBE
Stanovanjska stavba je zasnovana kot pritlična hiša s podstrešjem, ki je nedokončano. Na podstreho se pride po lestvi. Stanovanjska stavba je v izredno slabem stanju.

Neto tlorisna površina stanovanjske stavbe številka 143 k.o. Željne meri 102,00 m2.

https://www.ajpes.si/eobjave/objava.asp?s=51&id=4206757