Zbiranje ponudb

solastniski delež kmetijske parcele

Opravilna številka: St 724/2016
Lokacija: Šikole, Pragersko, Ptuj
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 20. 08. 2017
Konec dražbe: 20. 09. 2017
Upravitelj: Matjaž JanšaProdaja se solastninski delež na nepremičnini ID znakom: 435-1145, ki predstavlja kmetijsko zemljišče - parcelo št. 1145 v k.o. 435 ŠIKOLE v idealnem deležu do 1/16 od celote.
Način prodaje: nezavezujoče zbiranje ponudb in postopek pogajanj. Rok za oddajo ponudb 20.9.2017.
Okvirna vrednost solastniskega deleža 100 EUR.