Zbiranje ponudb

4 nedokončane hiše v naselju Malija, občina Izola

Opravilna številka: 4819/2016
Lokacija: Malija
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 08. 11. 2018
Konec dražbe: 10. 01. 2019
Upravitelj: Staška Mrak Jamnik

Izklicna cena: 648.900,00 €

Fotografije:

Razpisana je dražba za nepremičnine, ki v naravi predstavljajo štiri nedokončane enodružinske hiše s pripadajočim zemljiščem ter dostopno cesto v naselju Malija, občina Izola. Dražba bo potekala 10.1.2019 ob 10. uri. Najprej bo dražba potekala za celoto, če prodaja v paketu ne bi bila uspešna, se bo prodajalo po posameznih objektih.