Zbiranje ponudb

Nepremičnina-hiša

Opravilna številka: St 1735/2018
Lokacija: Slovenj Gradec
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 28. 11. 2018
Konec dražbe: 28. 01. 2019
Upravitelj: Aleksander Šimon

Izklicna cena: 104.000,00 €

Fotografije:

VABILO K DAJANJU ZAVEZUJOČIH PONUDB


Opis premoženja, ki se prodaja:

• nepremičnine z ID znakom 850 912/1, 850 911/4 in 850 912/2, ki predstavljajo stavbno zemljiško parcelo št. 912/1, 911/4 in 912/2, vse k.o. 850 Slovenj Gradec ter stanovanjsko hišo ID znak 850-1503.

Vse potrebne informacije so možne pri upravitelju vsak torek in četrtek med 10,00 in 12,00 uro, po telefonu 041 772 568 oz. po elektronski pošti aleksander.simon@siol.net