Zbiranje ponudb

Zaloge materiala ( več sklopov)

Opravilna številka: St 275/2016
Lokacija: TRŽIČ
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 08. 11. 2017
Konec dražbe: 07. 01. 2018
Upravitelj: Tadeja TamšeFotografije:

VABILO ZA NEZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB
Predmet prodaje:

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - ZALOGE MATERIALA:

SKLOP 1 Zaloge materiala – EMBALAŽA
SKLOP 2 Zaloge materiala – DROBNI MATERIAL (furniture, pomožni material)
SKLOP 3 Zaloge materiala – SPODNJI SESTAVNI DELI
SKLOP 4 Zaloge materiala - UMETNI MATERIALI
SKLOP 5 Zaloge materiala - USNJE
SKLOP 6 Zaloge materiala – VNETLJIVE SNOVI (lepila, kreme,voski)
SKLOP 7 Zaloge materiala – REZERVNI DELI IN POTROŠNI MATERIAL


file:///C:/Users/Tanja/Downloads/ST275_2016_1583_627.pdf