Zbiranje ponudb

2 POSLOVNA DELEŽA V DRUŽBI TAČ D.O.O.

Opravilna številka: 2515/2012
Lokacija: LJUBLJANA
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 16. 03. 2018
Konec dražbe: 16. 03. 2018
Upravitelj: Veljko Jan

Izklicna cena: 260.000,00 €

ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB DO 16.3.2018

Predmet prodaje v sklopu sta dva poslovna deleža stečajnega dolžnika v družbi TAČ Tovarna asfalta Črnuče, d.o.o., Cesta na Brod 2, 1231 Ljubljana - Črnuče, mat.št.: 5996309000,
1) zaporedna številka deleža: 20130, delež v odstotku: 2,0826%
2) zaporedna številka deleža: 20131, delež v odstotku: 4,3351%

Izhodiščna cena znaša 260.000,00 EUR (brez davka). Kupec je dolžan poleg izklicne cene plačati tudi davek v skladu z zakonom.

Varščina znaša 26.000,00 EUR in jo je potrebno plačati hkrati s ponudbo.

Več na naši strani