Prodaja

4,86 % lastniški delež

Opravilna številka: St 5399/2016
Lokacija: Krmelj
Datum dražbe: 29. 03. 2018 - 30. 04. 2018
Izklicna cena: 6.596,00 €