O Zbornici

Osnovni podatki Zbornice upraviteljev Slovenije

Polno ime: Zbornica upraviteljev Slovenije, Ljubljana
Kratko ime: Zbornica upraviteljev Slovenije
Naslov: Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana
Matična številka: 2407035000
Davčna številka: 85997919
Telefon: 08/384 32 96
Telefaks: 08/ 384 32 97
E-pošta: info@zbornica-upraviteljev.si
Transakcijski račun: SI56 2900 0005 1039 220 odprt pri UNICREDIT BANKI d.d.
Zastopniki: Andrej Perdan
Glavna dejavnost: 94.110 (Dej. poslovnih in delodajalskih združenj)
Registrirane dejavnosti: 94.110 (Dej. poslovnih in delodajalskih združenj)
Datum vpisa pri registrskem organu: 18.11.2010
       
PREDSEDNIK ZBORNICE UPRAVITELJEV SLOVENIJE

Andrej Perdan andrej.perdan@ataurus.si

GENERALNI SEKRETAR ZBORNICE UPRAVITELJEV SLOVENIJE

Robert Razboršek info@zbornica-upraviteljev.si

UPRAVNI ODBOR ZBORNICE UPRAVITELJEV SLOVENIJE  
Andrej Perdan andrej.perdan@ataurus.si
Blaž Poljanšek odvpoljansek@moja.posta.si, blaz.poljansek@siol.net
Julij Karin karin.julij@gmail.com
Anže Planinšek anze.planinsek@e-si.si
Rok Felicijan Pristovšek pristovsek@gmail.com, upravitelj@rfp.si
Sandi Mrvar sandi.mrvar@mrvar.si
Alja Markovič Čas odvetnica@markovic-cas.si
Aljoša Markovič info@upravitelj-am.si
Nataša Gibičar natasa.gibicar@odvetnica-gibicar.si
Simona Goriup simona.goriup@siol.net
Nasta Korbun nasta.korbun@amis.net

NADZORNI ODBOR ZBORNICE UPRAVITELJEV SLOVENIJE

Aleš Velkavrh ales.velkaverh@adv-velkaverh.si
Blaž Štumpfl blaz.stumpfl@op-kos.si
Ervin Novak ervin.novak@siol.net

ČLAN IN NAMESTNIK ČLANA DISCIPLINSKE KOMISIJE PRVE STOPNJE ZBORNICE UPRAVITELJEV SLOVENIJE

Predsednica Disciplinske komisije I. stopnje:
Namestnica predsednice Disciplinske komisije I. stopnje:

Saša Renko - sekretarka, Ministrstvo za pravosodje

Prva članica Disciplinske komisije I. stopnje:

Neža Pogorelčnik Vogrinc

Namestnik članice Disciplinske Komisije I. stopnje:

Niko Salamunić - pooblaščeni revizor

Drugi član Disciplinske komisije I. stopnje

upravitelj, Peter Zorič

Namestnica člana Disciplinske komisije I. stopnje Petra Zoriča
upraviteljica Vera Zavrl

ČLAN IN NAMESTNIK ČLANA DISCIPLINSKE KOMISIJE DRUGE STOPNJE ZBORNICE UPRAVITELJEV SLOVENIJE

Predsednica Disciplinske komisije II. stopnje:

Mateja Levstek - višja sodnica, Višje sodišče v Ljubljani

Namestnica predsednice Disciplinske komisije II. stopnje:

Nada Mitrović - višja sodnica -svetnica, Višje sodišče v Ljubljani

Prvi član Disciplinske komisije II. stopnje:

Mitja Skitek

Namestnik člana Disciplinske komisije II. stopnje:

Benjamin Fekonja - namestnik člana

Drugi član Disciplinske komisije II. stopnje:

upraviteljica  Klaudija Gaber
Namestnik članice Disciplinske komisije II. stopnje:
upravitelj Uroš Jutraž
    
KOMISIJA ZA NADZOR NAD DELOM UPRAVITELJEV ZBORNICE SLOVENIJE
Skladno s sklepom sprejetim na 7. skupščini ZUS se za člane komisije za nadzor nad delom upraviteljev imenujejo vsi upravitelji, ki opravljajo funkcijo upravitelja več kot 5 let in ki hkrati niso člani drugih organov zbornice.