O Zbornici

Osnovni podatki Zbornice upraviteljev Slovenije

Polno ime: Zbornica upraviteljev Slovenije, Ljubljana
Kratko ime: Zbornica upraviteljev Slovenije
Naslov: Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana
Matična številka: 2407035000
Davčna številka: 85997919
Telefon: 08/384 32 96
Telefaks: 08/ 384 32 97
E-pošta: info@zbornica-upraviteljev.si
Transakcijski račun: SI56 2900 0005 1039 220 odprt pri UNICREDIT BANKI d.d.
Zastopniki: Andrej Perdan
Glavna dejavnost: 94.110 (Dej. poslovnih in delodajalskih združenj)
Registrirane dejavnosti: 94.110 (Dej. poslovnih in delodajalskih združenj)
Datum vpisa pri registrskem organu: 18.11.2010
       
PREDSEDNIK ZBORNICE UPRAVITELJEV SLOVENIJE

Andrej Perdan andrej.perdan@ataurus.si

GENERALNI SEKRETAR ZBORNICE UPRAVITELJEV SLOVENIJE

Robert Razboršek info@zbornica-upraviteljev.si

UPRAVNI ODBOR ZBORNICE UPRAVITELJEV SLOVENIJE  
Kristijan Anton Kontarščak upravitelj@odvetnik-kontarscak.si
mag. Ermina Bender ermina.bender@telemach.net
Nataša Gibičar natasa.gibicar@odvetnica-gibicar.si
Rok Felicijan Pristovšek upravitelj@rfp.si
Aljoša Markovič upravitelj.markovic@gmail.com
Anže Planinšek anze.planinsek@e-si.si
Sandi Mrvar sandi.mrvar@mrvar.si
Blaž Poljanšek odvpoljansek@moja.posta.si
Špela Vizjak upraviteljica.vizjak@gmail.com
Marko Butinar upraviteljbutinar@gmail.com

NADZORNI ODBOR ZBORNICE UPRAVITELJEV SLOVENIJE

mag. Alja Markovič Čas odvetnica@markovic-cas.si
Ervin Novak ervin.novak@siol.net
Blaž Štumpfl blaz.stumpfl@op-kos.si

ČLAN IN NAMESTNIK ČLANA DISCIPLINSKE KOMISIJE PRVE STOPNJE ZBORNICE UPRAVITELJEV SLOVENIJE

Predsednica Disciplinske komisije I. stopnje:
Nina Jelenčič, pravosodna svetnica na Okrožnem sodišču v Celju

Namestnik predsednice Disciplinske komisije I. stopnje:
Matej Skrelovnik, višji pravosodni svetovalec na Orkoržnem sodišču v Slovenj Gradcu

Prva članica Disciplinske komisije I. stopnje:

Neža Pogorelčnik Vogrinc

Namestnik članice Disciplinske Komisije I. stopnje:

Martin Železnik - pooblaščeni revizor

Drugi član Disciplinske komisije I. stopnje

upravitelj, Peter Zorič

Namestnica člana Disciplinske komisije I. stopnje Petra Zoriča
upraviteljica Vera Zavrl

ČLAN IN NAMESTNIK ČLANA DISCIPLINSKE KOMISIJE DRUGE STOPNJE ZBORNICE UPRAVITELJEV SLOVENIJE

Predsednica Disciplinske komisije II. stopnje:

Mateja Levstek - višja sodnica, Višje sodišče v Ljubljani

Namestnica predsednice Disciplinske komisije II. stopnje:

Danica Šantl Feguš- višja sodnica svetnica na Višjem sodišču v Mariboru

Prvi član Disciplinske komisije II. stopnje:

Marjan Habjan - pooblaščeni revizor

Namestnik člana Disciplinske komisije II. stopnje:

Niko Salamunić - pooblaščeni revizor

Drugi član Disciplinske komisije II. stopnje:

upraviteljica  Klaudija Gaber
Namestnik članice Disciplinske komisije II. stopnje:
upravitelj Uroš Jutraž
    
KOMISIJA ZA NADZOR NAD DELOM UPRAVITELJEV ZBORNICE SLOVENIJE
Skladno s sklepom sprejetim na 7. skupščini ZUS se za člane komisije za nadzor nad delom upraviteljev imenujejo vsi upravitelji, ki opravljajo funkcijo upravitelja več kot 5 let in ki hkrati niso člani drugih organov zbornice.