Prodaja

KLIME

Opravilna številka: 2515/2012
Lokacija: Ljubljana
Datum dražbe: 07. 05. 2018 - 07. 05. 2018
Izklicna cena: 200,00 €

DELOVNA OPREMA

Opravilna številka: 2515/2012
Lokacija: Ljubljana
Datum dražbe: 07. 05. 2018 - 07. 05. 2018
Izklicna cena: 800,00 €

TEHNIČNA OPREMA PISARN

Opravilna številka: 2515/2012
Lokacija: Ljubljana
Datum dražbe: 07. 05. 2018 - 07. 05. 2018
Izklicna cena: 3.200,00 €

GRADBIŠČNA OGRAJA

Opravilna številka: 2515/2012
Lokacija: Ljubljana
Datum dražbe: 07. 05. 2018 - 07. 05. 2018
Izklicna cena: 800,00 €

4,86 % lastniški delež

Opravilna številka: St 5399/2016
Lokacija: Krmelj
Datum dražbe: 29. 03. 2018 - 30. 04. 2018
Izklicna cena: 6.596,00 €

solastniški delež (12,25%) starega kmetijskega posestva z možnostjo nakupa celote

Opravilna številka: St 4757/2016
Lokacija: Brnica, Petrovče, obč. Žalec
Datum dražbe: Dražba je potekla. Kontaktirajte upravitelja za več informacij.
Izklicna cena: 6.125,00 €

Knjige

Opravilna številka: St 429/2017
Lokacija: Ljubljana
Datum dražbe: Dražba je potekla. Kontaktirajte upravitelja za več informacij.

Posojilo

Opravilna številka: St 1909/2017
Lokacija:
Datum dražbe: Dražba je potekla. Kontaktirajte upravitelja za več informacij.
Izklicna cena: 15.250,00 €

nepremičnina

Opravilna številka: St 3329/2017
Lokacija: Vitanje
Datum dražbe: 13. 03. 2018 - 15. 05. 2018
Izklicna cena: 189.000,00 €

nepremičnine delež 1/2 stanovanjska stavba, zemljišče

Opravilna številka: 4947/2016
Lokacija: k.o. Mirna
Datum dražbe: Dražba je potekla. Kontaktirajte upravitelja za več informacij.
Izklicna cena: 33.000,00 €