O Zbornici

Osnovni podatki Zbornice upraviteljev Slovenije

Polno ime: Zbornica upraviteljev Slovenije, Ljubljana
Kratko ime: Zbornica upraviteljev Slovenije
Naslov: Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana
Matična številka: 2407035000
Davčna številka: 85997919
Telefon: 08/384 32 96
Telefaks: 08/ 384 32 97
E-pošta: info@zbornica-upraviteljev.si
Transakcijski račun: SI56 2900 0005 1039 220 odprt pri UNICREDIT BANKI d.d.
Zastopniki: Marko Zaman
Glavna dejavnost: 94.110 (Dej. poslovnih in delodajalskih združenj)
Registrirane dejavnosti: 94.110 (Dej. poslovnih in delodajalskih združenj)
Datum vpisa pri registrskem organu: 18.11.2010
       
PREDSEDNIK ZBORNICE UPRAVITELJEV SLOVENIJE

Marko Zaman info@op-zaman.si

GENERALNA SEKRETARKA ZBORNICE UPRAVITELJEV SLOVENIJE

Petra Adamič info@zbornica-upraviteljev.si

UPRAVNI ODBOR ZBORNICE UPRAVITELJEV SLOVENIJE  
Marko Zaman info@op-zaman.si
Miha Mušič miha.music@palmar.si
Alenka Gril alenka.gril@galbi.si
Alja Markovič Čas odvetnica@markovic-cas.si
Nasta Korbun nasta.korbun@amis.net
Olga Tanko olga.tanko@tanko-op.si
Dušan Marin info@volja21.si
SimonPrelogar simon.prelogar@bdo.si
Zlatko Vili Hohnjec zlatko.hohnjec@siol.net
Tomaž Kos tomaz.kos@siol.net
Aleksander Šimon aleksander.simon@siol.net                                                                                                                                                                                                                                    

NADZORNI ODBOR ZBORNICE UPRAVITELJEV SLOVENIJE

Miran Kos miran.kos@op-kos.si
Marina Marinc Pilej marina.pilej@3mdoo.si
Tanja Praprotnik praprotnik.tanja@gmail.com

ČLAN IN NAMESTNIK ČLANA DISCIPLINSKE KOMISIJE PRVE STOPNJE ZBORNICE UPRAVITELJEV SLOVENIJE

Predsednica Disciplinske komisije I. stopnje:
mag. Valerija Jelen Kosi - višja sodnica, Višje sodišče v Ljubljani

Namestnica predsednice Disciplinske komisije I. stopnje:

Simona Kumar - sekretarka, Ministrstvo za pravosodje

Prvi član Disciplinske komisije I. stopnje:

mag. Ignac Dolenšek - pooblaščeni revizor

Namestnica člana Disciplinske Komisije I. stopnje mag. Ignaca Dolenška:

Barbara Kunc - pooblaščena revizorka

Drugi član Disciplinske komisije I. stopnje

upravitelj, odvetnik Kristijan Anton Kontarščak

Namestnica člana Disciplinske komisije I. stopnje Kristijana Antona Kontarščaka
upraviteljica Vera Zavrl

ČLAN IN NAMESTNIK ČLANA DISCIPLINSKE KOMISIJE DRUGE STOPNJE ZBORNICE UPRAVITELJEV SLOVENIJE

Predsednica Disciplinske komisije II. stopnje:

Mateja Levstek - višja sodnica, Višje sodišče v Ljubljani

Namestnica predsednice Disciplinske komisije II. stopnje:

Nada Mitrović - višja sodnica -svetnica, Višje sodišče v Ljubljani

Prvi član Disciplinske komisije II. stopnje:

mag. Mitja Skitek - pooblaščeni revizor

Namestnica člana Disciplinske komisije II. stopnje mag. Mitja Skitka

mag. Tamara Jerman

Drugi član Disciplinske komisije II. stopnje:

upravitelj, odvetnik Veljko Jan
Namestnica člana Disciplinske komisije II. stopnje Veljka Jana
upravitelj Štefan Ščap
    
KOMISIJA ZA NADZOR NAD DELOM UPRAVITELJEV ZBORNICE SLOVENIJE
Skladno s sklepom sprejetim na 7. skupščini ZUS se za člane komisije za nadzor nad delom upraviteljev imenujejo vsi upravitelji, ki opravljajo funkcijo upravitelja več kot 5 let in ki hkrati niso člani drugih organov zbornice.