Zbiranje ponudb

Zemljišče

Opravilna številka: St 3338/2017
Lokacija: LAČAVES
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 11. 09. 2019
Konec dražbe: 11. 10. 2019
Upravitelj: Aleksander Šimon

Izklicna cena: 748,80 €

Fotografije:

VABILO K DAJANJU ZAVEZUJOČIH PONUDB

I. Opis premoženja, ki se prodaja in izhodiščna cena:

Katastrska občina Parcela Površina v m2 Štev. KO Delež lastnika Izhodišča cena
LAČAVES 11 108 309 1/1 40,80
LAČAVES 119 295 309 1/1 224,00
LAČAVES 122 629 309 1/1 477,60
LAČAVES *4/1 67 309 1/1 6,40

Izhodiščna cena: 748,80 EUR

Vse potrebne informacije so možne pri upravitelju vsak torek in četrtek med 10,00 in 12,00 uro, po telefonu 041 772 568 oz. po elektronski pošti aleksander.simon@siol.net.