Zbiranje ponudb

1/3 delež poslovnega prostora

Opravilna številka: St 2656/2019
Lokacija: Maribor
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 27. 08. 2020
Konec dražbe: 30. 09. 2020
Upravitelj: Boštjan Jurkošek

Izklicna cena: 17.200,00 €

Fotografije:

Predmet prodaje je: 1/3 delež na nepremičnini z ID znakom: del stavbe 678-1681-35, ki v naravi predstavlja gostinski lokal na naslovu Jadranska cesta 27, Maribor.