Zbiranje ponudb

POSLOVNA CELOTA DRUŽBA ADRIA AIRWAYS, Slovenski letalski prevoznik, d.o.o., Brnik – Aerodrom

Opravilna številka: 2704/2019
Lokacija: Zgornji Brnik 130H, 4210 Brnik
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 10. 10. 2019
Konec dražbe: 10. 11. 2019
Upravitelj: Janez PustatičnikADRIA AIRWAYS, Slovenski letalski prevoznik, d.o.o., Brnik - Aerodrom
Zgornji Brnik 130 H, 4210 Brnik - Aerodrom
matična številka: 5156505000
davčna številka: 51049406

Opr. št.: St 2704/2019VABILO K DAJANJU PONUDB ZA ODKUP PREMOŽENJA
STEČAJNEGA DOLŽNIKA
(328. člen ZFPPIPP)


1. Opis premoženja

Stečajni upravitelj z namenom pridobitve informacij možnosti unovčitve premoženja v stečajni masi poziva vse morebitne interesente, da podajo ponudbo za nakup:

POSLOVNA CELOTA DRUŽBA ADRIA AIRWAYS, Slovenski letalski prevoznik, d.o.o., Brnik – Aerodrom, (skladno s 343. čl. ZFPPIPP poslovno celoto predstavljajo stvari in premoženjske pravice v lasti družbe). Več informacij glede premoženja je mogoče dobiti pri upravitelju (kontaktni podatki v točki 3. razpisa)

*ponudnik lahko poda svojo ponudbo tudi za del poslovne celote, pri čemer mora v svoji ponudbi jasno navesti predmet za katerega daje ponudbo

2. Splošni pogoji prodaje

1. Ponudbe se zbirajo zaradi pridobitve informacij, ki so pomembne za presojo najugodnejših pogojev in načina ter možnosti prodaje v skladu s 328. čl. ZFPPIPP.
2. Ponudniki morajo v pisni ponudbi navesti svoje ime oziroma naziv, naslov in davčno številko, predmet za katerega podajajo ponudbo, ponujeno ceno in rok plačila kupnine.
3. Obveznost stečajnega dolžnika skleniti pogodbo s ponudnikom, ki je ponudil najvišjo ceno, je izključena.
4. Ponudbe so za ponudnike zavezujoče pod pogoji iz ponudbe.


3. Rok za oddajo ponudb in obvestila o izbiri

Ponudbe morajo biti oddane na pošto in poslane s priporočeno pošiljko najkasneje do vključno 10.11.2019 na naslov upravitelja:
INSOLVIA d.o.o., Hacetova ulica 15, 1000 Ljubljana

Vsi ponudniki bodo obveščeni o izidu zbiranja ponudb v roku 15 dni po poteku roka za oddajo ponudb.


4. Mesto, na katerem si je mogoče ogledati premoženje, ki se prodaja, in čas, v katerem je mogoče opraviti ogled

Več informacij glede predmeta prodaje, za katerega se zbirajo ponudbe, je možen po predhodnem dogovoru na elektronski naslov insolvia@gmail.com, telefonsko na kontakt upravitelja 040305040 ali pisno na naslov stečajnega dolžnika.

S spoštovanjem!
Upravitelj mag. Janez Pustatičnik