Zbiranje ponudb

Hiša s parcelami

Opravilna številka: 271/2020
Lokacija: Majšperk
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 27. 08. 2021
Konec dražbe: 27. 09. 2021
Upravitelj: Matjaž Janša

Izklicna cena: 47.000,00 €

Fotografije:

Pritlična nepodkletena stanovanjska hiša s parcelami v občini Majšperk (Sestrže 78).
(tloris hiše 87 m2, stavbno zemljišče 579 m2, kmetijska zemljišča 1531 m2, gozd 3357 m2)

Zavezujoče zbiranje ponudb rok 29.9.2021, izhodiščna cena je 47.000,00 EUR.

Predmet za prodajo so naslednje povezane nepremičnine, ki se prodajajo kot celota:
nepremičnine z ID znaki: parcela 774 30/1, parcela 774 38, parcela 436 833/112 in parcela št 436 833/119.
Na parceli z ID znakom parcela 774 30/1 je tudi manjša, starejša pritlična, nepodkletena stanovanjska hiša.
Stanovanjska stavba številka 370 k.o. Stopno, stoji na parceli številka 30/1 k.o. Stopno. Nepremičnina se nahaja na naslovu Sestrže 78, v poštnem okolišu in v občini Majšperk.
Neto tlorisna površina stanovanjske stavbe številka 370 k.o. Stopno (šifra k.o. 774) meri 87,90 m2.
Parceli številka 833/112 in 833/119 obe k.o. Sestrže v naravi predstavljata pripadajoče kmetijsko in gozdno zemljišče. Naselje in okolica sta obkrožena z zelenimi površinami.

Za podrobnosti kontaktirati upravitelja.
Razpis je objavljen na naslovu
"https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=51&id=5180371"


upravitelj
mag. Matjaž Janša

041 360 020