Zbiranje ponudb

Denarna terjatev

Opravilna številka: ST 47/2018
Lokacija:
Namen:
Začetek dražbe: 03. 06. 2019
Konec dražbe: 03. 08. 2020
Upravitelj: Tadeja Tamše

Izklicna cena: 105.578,00 €

Stečajna upraviteljica v stečajnem postopku zoper družbo
PERVAL d.o.o. - v stečaju, Ježa 6, 1231 Ljubljana-Črnuče (St 47/2018)
O B J A V L J A
na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani o prodaji z dne 12.5.2020, ki je postal
pravnomočen dne 28.5.2020

ZAVEZUJOČE ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO PREMOŽENJA STEČAJNEGA DOLŽNIKA

I. PREDMET PRODAJE, IZHODIŠČNA CENA IN VARŠČINA
Predmet prodaje je:
– denarna terjatev v nominalni višini 105.578,00€ do PERKO IZTOK s.p. - v stečajnem
postopku; Denarna navadna terjatev je prijavljena v stečajni postopek kot navadna
terjatev (priznana), kakor je razvidno iz podatkov stečajnega spisa objavljenih na
AJPES-u (St 393/2015).
Izhodiščna cena: 105.578,00€.
Varščina: 10.557,00€.

RAZPIS: https://www.ajpes.si/eobjave/objava.asp?s=51&id=4691223