Zbiranje ponudb

Poslovni delež

Opravilna številka: St 1485/2018
Lokacija:
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 16. 12. 2019
Konec dražbe: 28. 01. 2020
Upravitelj: Tadeja Tamše

Izklicna cena: 7.500,00 €

JAVNO DRAŽBO Z ZNIŽEVANJEM IZKLICNE CENE

ki bo dne 28.1.2020 ob 9.00 uri v poslovnih prostorih stečajne upraviteljice na
naslovu Kosovelova ulica 16 v Celju (IV. nadstropje)

I. Predmet prodaje

poslovni delež v družbi GATOS d.o.o., Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, Matična št. 6137369000. (v nadaljevanju: družba) katerega imetnik je stečajni dolžnik.

II. Izklicna cena in znesek, za katerega se ta cena v posameznem koraku dražbe znižuje
Izklicna cena za premoženje stečajnega dolžnika iz točke 1. znaša: 7.500,00€.

Zgoraj navedena cena je podana v neto višini in ne vsebuje davščin in drugih stroškov postopka in prenosa lastništva. Znesek za katerega se izklicna cena v posameznem koraku znižuje je: 100,00€

Razpisnik dražbe lahko v kateremkoli koraku dražbe odstopi od nadaljnje dražbe.

III. Znesek varščine in številka transakcijskega računa stečajnega dolžnika, v dobro katerega mora dražitelj ta znesek plačati
Dražitelji morajo najkasneje en (1) delovni dan pred dražbo vplačati varščino na transakcijski račun stečajnega dolžnika št. SI56 6100 0001 9630 431 odprt pri DELAVSKA HRANILNICA d.d. z navedbo "St 1485-2018 GATOS" v naslednji višini: 750,00€;

https://www.ajpes.si/eobjave/objava.asp?s=51&id=4542143