Zbiranje ponudb

VOLT TESTER

Opravilna številka: St 3332/2018
Lokacija: ŠKOFJA LOKA
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 08. 09. 2020
Konec dražbe: 08. 09. 2020
Upravitelj: Veljko JanPREDMET PRODAJE je izdelek stečajnega dolžnika - ročni merilnik električne napetosti z oznako „98 -000194/16 Volt tester RSOST:NN04940441“.

ZBIRANJE PONUDB V POSTOPKU NEZAVEZUJOČEGA ZBIRANJA PONUDB JE ODPRTO DO 8.9.2020.
Ponudbe pošljite na naslov upravitelja Blaževa ulica 3f, 4220 Škofja Loka.
OSTALI POGOJI PRODAJE so navedeni v vabilu.

OGLED predmeta prodaje bo izveden okvirno konec avgusta na naslovu Gorenje Skopice 46, 8262 Krška vas. Za ogled se predhodno najavite upravitelju na email veljko.jan@siol.net.

Vabilo