Zbiranje ponudb

NEPREMIČNINA GORENJE SKOPICE

Opravilna številka: St 3332/2018
Lokacija: GORENJE SKOPICE
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 21. 09. 2021
Konec dražbe: 21. 09. 2021
Upravitelj: Veljko Jan

Izklicna cena: 368.504,44 €

Fotografije:

PREDMET PRODAJE STA DVE PROIZVODNI STAVBI Z ZEMLJIŠČEM IN OPREMO V GORENJIH SKOPICAH PRI KRŠKI VASI NA DOLENJSKEM.

Prodajni sklop obsega:
- nepremičnino - ID znak parcela 1301 2117/2 katastrska občina 1301 KRŠKA VAS parcela 2117/2 (ID 2338490), v lasti stečajnega dolžnika do 1/1 (celote).
- premičnine - oprema prostorov, ki so navedene v prilogi razpisa javne dražbe

JAVNA DRAŽBA BO DNE 21.9.2021 OB 14.00 URI NA SEDEŽU UPRAVITELJA V ŠKOFJI LOKI, BLAŽEVA ULICA 3F.

OGLED predmeta prodaje je mogoč v mesecu septembru po predhodnem dogovoru (praviloma med tednom v popoldanskem času ali soboto dopoldan). Za ogled se predhodno najavite upravitelju na email veljko.jan@siol.net.

POGOJ ZA UDELEŽBO JE PRAVOČASNO PLAČANA VARŠČINA, ki mora biti plačana vsaj en dan pred javno dražbo. Znesek varščine in bančni račun za nakazilo varščine ter ostali pogoji so navedeni v razpisu javne dražbe.

Razpis javne dražbe

Cenilno poročilo