Zbiranje ponudb

1/4 hiše v Ormožu

Opravilna številka: St 2047/2018
Lokacija: Ptujska 13b Ormož
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 26. 04. 2019
Konec dražbe: 26. 04. 2019
Upravitelj: Zoran Masten

Izklicna cena: 13.762,00 €

Fotografije:

1/4 delež nepremičnine z ID znakom v zemljiški knjigi "parcela 332 949" (podatki povzeti po GURS): stavbišče 62 m2, ki vsebuje stanovanjsko stavbo št. 592, leto izgradnje 1966, leto obnove strehe 1992, leto obnove fasade 1990, uporabna površina 74,1 m2,
in
1/4 delež nepremičnine z ID znakom v zemljiški knjigi "parcela 332 950" (podatki povzeti po GURS): vrt za hišo 130 m2, namenska raba: osrednja območja centralnih dejavnosti, dejanska raba: pozidano zemljišče.

Prosim glejte objavo na Ajpes:
Ajpes eObjave St 2047/2018.