Zbiranje ponudb

POZIDANO, KMETIJSKO IN GOZDNO ZEMLJIŠČE K.O. CERKLJE

Opravilna številka: 2109/2018
Lokacija: CERKLJE NA DOLENJSKEM
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 31. 12. 2019
Konec dražbe: 31. 12. 2019
Upravitelj: Veljko JanFotografije:

POSTOPEK NEZAVEZUJOČEGA ZBIRANJA PONUDB.

ZBIRANJE PONUDB DO 31.12.2019. Ponudbe pošljite do navedenega roka na naslov
UPRAVITELJ VELJKO JAN, BLAŽEVA ULICA 3F, ŠKOFJA LOKA z oznako "St2109/2018".

Predmet prodaje so solastninski deleži do 1/21 na več kmetijskih zemljiščih, gozdnih zemljiščih in deloma pozidanih zemljiščih v katastrki občini k. Cerklje na Dolenjskem. Vsi solastninski deleži se prodajajo skupaj v sklopu kot en predmet prodaje.

Vse zainteresirane kupce vabim, da plačajo varščino najkasneje 1 dan pred javno dražbo na račun objavljen razpisu in da se javne dražbe udeležijo.

Vsi podatki o predmetu nakupa, postopku dajanja ponudb in pogojih nakupa so navedeni v vabilu:

Vabilo

Cenitev 1

Cenitev 2