Zbiranje ponudb

Zemljišče

Opravilna številka: St 2090/2019
Lokacija:
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 07. 09. 2020
Konec dražbe: 13. 10. 2020
Upravitelj: Tadeja TamšeFotografije:

Stečajna upraviteljica v osebnem stečaju Janez Kraševec ,Studenec na Blokah 1,1385 Nova Vas, opr. št. St 2090/2019

O B J A V L J A

na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani o prodaji z dne 12.2.2020
(datum pravnomočnosti 29.2.2020),
JAVNO DRAŽBO Z ZVIŠEVANJEM IZKLICNE CENE
ki bo dne 13.10.2020 ob 9.00 uri v poslovnih prostorih stečajne upraviteljice na
naslovu Kosovelova ulica 16 v Celju (IV. nadstropje)I. Predmet prodaje

Nepremičnine z ID znakom: Vrednost GURS Dolžnik lastnik v deležu Vrednost deleža

KO 1670 ULAKA parcela 769 1.172,00 € 1/1 1.172,00 €
KO 1670 ULAKA parcela 122/2 466,00 € 1/1 466,00 €
KO 1670 ULAKA parcela 503/2 296,00 € 1/1 296,00 €
KO 1670 ULAKA parcela 608/1 2.076,00 € 1/1 2.076,00 €
KO 1670 ULAKA parcela 608/2 162,00 € 1/1 162,00 €
KO 1670 ULAKA parcela 643 6.853,00 € 1/1 6.853,00 €
KO 1670 ULAKA parcela 257/57 5.937,00 € 1/1 5.937,00 €
KO 1670 ULAKA parcela 256/5 917,00 € 1/1 917,00 €
KO 1690 STUDENEC parcela 824 562,00 € 1/1 562,00 €
KO 1690 STUDENEC parcela 823 682,00 € 1/1 682,00 €
KO 1690 STUDENEC parcela 851 1.069,00 € 1/1 1.069,00 €
KO 1690 STUDENEC parcela 568/1 2.111,00 € 1/1 2.111,00 €
KO 1687 VELIKI VRH parcela 112 2.588,00 € 1/1 2.588,00 €
KO 1687 VELIKI VRH parcela 121 349,00 € 1/1 349,00 €
KO 1692 METULJE parcela 635/1 5.926,00 € 1/1 5.926,00 €
KO 1693 TOPOL parcela 738 666,00 € 1/1 666,00 €

Nepremičnine se prodajajo ločeno, vsaka parcelna številka samostojno.

II. Izklicna cena in znesek, za katerega se ta cena v posameznem koraku dražbe zvišuje

Izklicna cena za premoženje stečajnega dolžnika iz točke 1. znaša:
Nepremičnine z ID znakom: IZKLICNA CELNA

KO 1670 ULAKA parcela 769 1.172,00 €
KO 1670 ULAKA parcela 122/2 466,00 €
KO 1670 ULAKA parcela 503/2 296,00 €
KO 1670 ULAKA parcela 608/1 2.076,00 €
KO 1670 ULAKA parcela 608/2 162,00 €
KO 1670 ULAKA parcela 643 6.853,00 €
KO 1670 ULAKA parcela 257/57 5.937,00 €
KO 1670 ULAKA parcela 256/5 917,00 €
KO 1690 STUDENEC parcela 824 562,00 €
KO 1690 STUDENEC parcela 823 682,00 €
KO 1690 STUDENEC parcela 851 1.069,00 €
KO 1690 STUDENEC parcela 568/1 2.111,00 €
KO 1687 VELIKI VRH parcela 112 2.588,00 €
KO 1687 VELIKI VRH parcela 121 349,00 €
KO 1692 METULJE parcela 635/1 5.926,00 €
KO 1693 TOPOL parcela 738 666,00 €

Zgoraj navedene cene so podane v neto višini in ne vsebujejo davščin in drugih stroškov
postopka in prenosa lastništva.

Znesek za katerega se izklicna cena v posameznem koraku zvišuje je 100€.

III. Znesek varščine in številka transakcijskega računa stečajnega dolžnika, v dobro
katerega mora dražitelj ta znesek plačati

Dražitelji morajo najkasneje en (1) delovni dan pred dražbo vplačati varščino na
transakcijski račun stečajnega dolžnika št. SI56 6100 0002 2604 257 odprt pri DELAVSKA
HRANILNICA d.d. z navedbo "št. parcele" v višini 10% izklicne cene posamezne nepremičnine.


OGLED IN INFORMACIJE O PREDMETU PRODAJE
Premoženje, ki je predmet prodaje se lahko ogleda po predhodnem dogovoru. Za vse
morebitne informacije o predmetu prodaje in najavo ogleda se lahko interesenti obrnejo na
sodelavko stečajne upraviteljice: tanja.omerzel@odt.si ali na stečajno upraviteljico:
tadeja.tamse@odt.sihttps://www.ajpes.si/eobjave/objava.asp?s=51&id=4830910