Zbiranje ponudb

70% delež v podjetju

Opravilna številka: St 889/2020
Lokacija:
Namen:
Začetek dražbe: 06. 04. 2021
Konec dražbe: 07. 05. 2021
Upravitelj: Boštjan Jurkošek

Izklicna cena: 2.500,00 €

Prodaja 70% deleža v podjetju MGP, družba za gostinstvo, trgovino in posredovanje d.o.o., Gorenjska cesta 13, 1215 Medvode, matična številka: 2251230000, davčna številka: SI36641987 v lasti stečajnega dolžnika.