Zbiranje ponudb

Deležv podjetju

Opravilna številka: St 870/2020
Lokacija:
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 08. 10. 2020
Konec dražbe: 10. 11. 2020
Upravitelj: Boštjan JurkošekPredmet nezavezujočega zbiranja ponudb zaradi pridobitve ocene vrednosti je

podjetje Tehno plus storitve d.o.o. - v stečaju, Trate 7
9231 Beltinci, matična številka: 3714136000, davčna številka: 58622705, v 100% lasti stečajnega dolžnika.