Zbiranje ponudb

poslovna stavba Kočevarjeva 3 v Novem mestu

Opravilna številka: St 1490/2017
Lokacija: Novo mesto
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 11. 04. 2018
Konec dražbe: 11. 04. 2018
Upravitelj: Franci Krivec

Izklicna cena: 70.000,00 €

Fotografije:

Predmet prodaje na javni dražbi so solastniški deleži naslednjih nepremičnin v k.o. 1456 Novo mesto s pripadajočimi objekti:
parcela št. 195/2 v deležu ¾,
parcela št. 196/2 v deležu ½,
parcela št. 196/3 v deležu ½.

Preostali solastniški deleži drugega solastnika bodo prav tako naprodaj in sicer bodo predmet prodaje v izvršilnem postopku Okrajnega sodišča v Novem mestu opr. št. I 75/2018 (dražba še ni razpisana), tako da obstaja možnost nakupa celotne nepremičnine.

Na predmetnih parcelah stoji poslovno-skladiščna stavba (stavba št. 84 k.o. Novo mesto, Kočevarjeva ulica 3, Novo mesto), ki je delno dvo, delno pa enoetažen objekt, zunanjih dimenzij 28,80 x 10,30 (glavna stavba, dvoetažna) + 20,00 x 6,50 (skladišče, pritličje). Glavna stavba je bila zgrajena leta 1953. Leta 1999 je bila spodnja etaža preurejena v prodajno razstavni salon, ki sedaj več ne obratuje. Zgornja etaža je stanovanjska, vendar nenaseljena. Skladišče je kovinska konstrukcija. Postavljeno je bilo leta 1999.

Javna dražba bo potekala dne 11. aprila 2018 ob 10.00 uri v pisarni upravitelja PARAGRAPHUS, Franci Krivec s.p., Litijska cesta 45, 1000 Ljubljana.

Povezava do objave na AJPES:
https://www.ajpes.si/eObjave/datoteka.asp?id=3675272&d=12147088