Zbiranje ponudb

Terjatve

Opravilna številka: 3552/2018
Lokacija:
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 11. 09. 2020
Konec dražbe: 14. 10. 2020
Upravitelj: Boštjan JurkošekPredmet nezavezujočega zbiranja ponudb zaradi pridobitve ocene vrednosti naslednje terjatve:

1. terjatev v višini 8.839,06€ do GIC GRADNJE d.o.o., Sveti Florijan 120,3250 Rogaška Slatina, matična številka: 5851513000 – račun štev. 529/16 z dne 25.10.2016 ZNESEK 5.806,64€, račun štev. 1143/16 z dne 1.3.2017 v višini 1.167,29€ in račun štev. 1917/17 z dne 31.3.2017 v višini 1.865,13€, ki zapadejo v plačilo 10.10.2027;

2. terjatev v višini 13.815,58€ do CGP d.d. Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto, matična številka: 5069149000 - račun štev. 8638/1 z dne 30.9.2017 v višini 3.603,08€, račun štev. 9568/17 z dne 31.10.2017 v višini 7.481,83€, račun štev. 10421/17 z dne 30.11.2017 v višini 2.730,67€, ki zapadejo v plačilo 30.7.2028

3. terjatev v višini 68,04€ do BTS GmbH – podružnica v Ljubljani, Slovenska cesta 54, 1000, Ljubljana - račun štev. 1930/16 z dne 31.12.2016;

4. terjatev v višini 919,88€ do Domače mesnine d.o.o., Gradišče 2, 2310 Slovenska Bistrica, matična številka: 2047608000 - račun štev. 1066/18 z dne 30.6.2018 v višini 919,88€;

5. terjatev v višini 40,33€ do Forus d.o.o., Krašnja 63, 1255 Lukovica, matična številka: 6026842000 -račun štev. 718/18 v višini 40,36€;

6. terjatev v višini 491,01€ do Generali di Darko Lazic, Via Donadoni 1, 34141 Trieste, Italy - račun štev. 603/17 z dne 13.2.2017 v višini 121,86€, račun štev. 1169/17 z dne 1.3.2017 v višini 100,35€, račun štev. 1980/17 z dne 5.4.2017 v višini 157,70€ in računu štev. 2894/17 z dne 5.5.2017 v višini 111,10€;

7. terjatev v višini 124,99€ do GRILL JAKA, Gostinstvo in turizem d.o.o. Cesta XIV. Divizije 51, 3220 Štore, marična številka: 6997325000 - račun štev. 24/18 z dne 8.1.2018 v višini 124,99€;

8. terjatev v višini 49,39€ do INLAB d.o.o., Dolenjska cesta 246A, 1000 Ljubljana, matična številka: 6558828000 – račun štev. 1579/16 z dne 31.12.2016 v višini 35,28€ in račun štev. 70/17 z dne 16.1.2017 v višini 14,11€;

9. terjatev v višini 176,13€ do JAVNA RAZSVETLJAVA d.o.o., Litijska cesta 263, 1261 Ljubljana-Dobrunje, matična številka: 3341836000 – računu štev. 172/18 z dne 31.1.2018 v višini 73,79€ in računu štev. 795/18 z dne 28.2.2018 v višini 102,34€;

10. terjatev v višini 6.311,50€ do SPOT GRADNJE d.o.o., Bežigrajska 4E, 3000 Celje - račun štev. 4287/17 z dne 19.6.2017 v višini 3.811,50€ in računu štev. 8468/17 z dne 11.10.2017 v višini 2.500,00€;

11. terjatev v višini 156,80€ do LIPICA TURIZEM d.o.o. - v stečaju, Lipica 5, 6210 Sežana, matična številka: 2294745000 - računu štev. 644/16 z dne 30.11.2016v višini 77,11€ in račun štev. 1711/16 z dne 7.12.2016 v višini 79,69€;

12. terjatev v višini 206,64€ do VIADUKT d.d. Zagreb – podružnica za gradnjo v Brežicah, Cesta prvih borcev 28, 8250 Brežic, matična številka: 6932398000 – račun štev. 2911/17 z dne 5.5.2017 v višini 78,12€, račun štev. 3917/17 z dne 2.6.2017 v višini 75,60€ in račun štev. 5126/17 z dne 4.7.2017 v višini 52,92€;

13. terjatev v višini 4.422,44€ do NGD d.o.o., Letališka cesta 16, 1000 Ljubljana, matična številka: 2098199000 – račun štev. 182/17 z dne 31.1.2017 v višini 118,11€, račun štev. 1131/17 z dne 28.2.2017 v višini 106,69€ in račun štev. 1851/17 z dne 31.3.2017 v višini 102,87€;

14. terjatev v višini 88,42€ do MPS INŽENIRING d.o.o., Na žago 6, 8351 Straža, matična številka: 3484521000 – račun štev. 9942/17 z dne 30.11.201 v višini 61,69€ in račun štev. 10335/17 z dne 15.12.2017 znesek 26,73€;

15. terjatev v višini 382,23€ do CARNIOLIA, gradbeni inženiring d.o.o., Bohinjčeva ulica 11, 1000 Ljubljana, matična številka: 5338409000, - račun štev. 3399/17 z dne 31.5.2017 znesek 14,52€, račun štev. 4639/17 z dne 30.6.2017 v višini 72,57€, račun štev. 5593/17 z dne 31.7.2017 v višini 75,00€, račun štev. 7091/17 z dne 31.8.2017 v višin 75,00€, račun štev. 8248/17 z dne 30.9.2017 v višini 72,57€ in račun štev. 8903/17 z dne 31.10.2017 v višini 72,57€;

16. terjatev v višini 341,60€ do KONFAST d.o.o., Kidričeva ulica 24, 3000 Celje, matična številka: 6890016000 - račun štev. 1209/17 z dne 2.3.2017 v višini 341,60€;

17. terjatev v višini 131,05€ do LIGRAD d.o.o., Lipovci 70A, 9231 Beltinci, marična številka: 2344203000 – račun štev. 710/16 z dne 30.11.2016 v višinin 60,48€, računu štev. 1441/16 z dne 31.12.2016v višini 62,50€ in račun štev. 84/17 z dne 16.1.2017 v višini 8,07€;

18. terjatev v višini 35,75€ do SANATIM, MARKO HRIBAR s.p., Vrhpolje pri Šentvidu 7A, 1295 Ivančna Gorica, matična številka: 3604462000 – račun štev. 1158/16 z dne 9.12.2016 v višini 35,75€;

19. terjatev v višini 822,15€ do Mitja Repar s.p., Ulica Milana Majcna 35, 1433 Radeče, matična številka: 3244466000 - računu štev. 968/18 z dne 30.4.2018 znesek 533,14€, računu štev. 976/18 z dne 21.5.2018 znesek 289,01€;

20. terjatev v višini 2.980,67€ do RAFAEL d.o.o., Savska cesta 24, 8290 Sevnica, matična številka: 5617316000 - račun štev. 1034/18 z dne 18.6.2018 v višini 2.980,67€;

21. terjatev v višini 191,89€ do SIVITA METAL d.o.o., Počehovska ulica 36, 2000 Maribor, matična številka: 2190567000 – račun štev. 8850/17 z dne 31.10.2017 v višini 14,79€, račun št. 11043/17 z dne 30.11.2017 v višini 59,70€, račun štev. 10793/17 v višini 61,69€ in račun štev. 790/18 z dne 28.2.2018 v višini 55,71€;

22. terjatev v višini 7.388,29€ do STEBER d.o.o., Dobja vas 186, 2390 Ravne na Koroškem, matična številka: 3812910000 – račun štev. 112/15 z dne 24.4.2015 v višini 7.388,29€;

23. terjatev v višini 338,98€ do GOMIVA d.o.o., Proletarska cesta 4, 1000 Ljubljana, matična številka: 3971287000 – račun štev. 791/16 z dne 30.11.2016 v višini 52,42€, račun št. 1867/16 z dne 31.12.20176 v višini 54,17€, račun štev. 292/17 z dne 31.1.2017 v višini 54,17€, račun štev. 780/17 z dne 28.2.2017 v višini 48,92€, račun štev. 3446/1z dne 31.05.2017 v višini 54,17€, račun štev. 4735/17 z dne 30.06.2017 v višini 52,42€ in račun štev. 5348/17 z dne 17.07.2017 v višini 22,71€;

24. terjatev v višini 76,61€ do ARDIAN XHOXHAJ s.p., Kosovelova ulica 2, 3320 Velenje, matična številka: 1831933000 – račun štev. 9865/17 z dne 30.11.2017 v višini 76,61€;

25. terjatev v višini 157,27€ do AGIĆ SADET s.p., Cesta maršala Tita 84, 4270 Jesenice matična številka: 1792326000 – račun štev. 3446/17 z dne 31.05.2017 v višini 157,27€;

26. terjatev v višini 138,77€ do CONCAL d.o.o.., Kraljeviča Marka ulica 19, 2000 Maribor, matična številka: 6812872000 – račun štev. 1354/16 z dne 22.12.2016 v višini 70,56€ in račun štev. 581/17 z dne 31.1.2017 v višini 68,21€;

27. terjatev v višini 321,76€ do A.D. GRUP d.o.o., Ižanska cesta 375, 1000 Ljubljana, matična številka: 6922031000 – račun štev. 6888/17 z dne 31.8.2017 v višini 137,90€, račun štev. 7974/17 z dne 30.9.2017 v višini 125,80€ in račun štev. 8317/17 z dne 16.10.2017 v višini 58,06€;

28. terjatev v višini 120,96€ do W-ART, gostinstvo d.o.o. - v stečaju, Cesta prvih borcev 11, 8250 Brežice, matična številka: 7131208000 – račun štev. 1247/17 z dne 14.3.2017 v višini 120,96€;

29. terjatev v višini 137,90€ do VGO d.o.o., Krpanova ulica 7, 6000 Koper, matična številka: 7241631000 – račun štev. 4979/17 z dne 30.6.2017 v višini 53,22€, račun štev. 6170/17 z dne 31.7.2017 znesek 75,00€ in račun štev. 6412/17 z dne 14.8.2017 znesek 9,68€.