Zbiranje ponudb

STROJ za spajkanje

Opravilna številka: 3332/2018
Lokacija: ŠKOFJA LOKA
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 23. 09. 2020
Konec dražbe: 23. 09. 2020
Upravitelj: Veljko Jan

Izklicna cena: 17.377,69 €

Fotografije:

Predmdet prodaje je STROJ ZA SPAJKANJE "SEHO" S SPAJKANCI, KI SE NAHAJAJO V STROJU SEHO.

JAVNA DRAŽBA BO v torek, dne 8.9.2020 ob 13:00 uri na naslovu upravitelja
Blaževa ulica 3f, 4220 Škofja Loka.

POGOJ ZA UDELEŽBO JE PRAVOČASNO PLAČANA VARŠČINA, ki mora biti plačana vsaj en dan pred javno dražbo. Znesek varščine in bančni račun za nakazilo varščine sta navedena v vabilu.

OSTALI POGOJI PRODAJE so navedeni v razpisu.

OGLED predmeta prodaje bo izveden okvirno konec avgusta in v mesecu septembru na naslovu Gorenje Skopice 46, 8262 Krška vas. Za ogled se predhodno najavite upravitelju na email veljko.jan@siol.net.

Razpis dražbe