Zbiranje ponudb

Poslovno trgovska stavba

Opravilna številka: 4067/2016
Lokacija: Levec 56 c, Petrovče
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 14. 03. 2019
Konec dražbe: 14. 05. 2019
Upravitelj: Klavdija Ambrož

Izklicna cena: 995.822,00 €

Fotografije:

Objekt je zasnovan kot sodobna, poslovno trgovska stavba etažnosti P+2, tlorisnih dimenzij 35,40 x 20,40 m in s pritličnim prizidkom 20,00 x 5,03 m na južni strani. Objekt pod eno streho združuje prostore za razstavljanje in prodajo avtomobilov in dodatne opreme ter rezervnih delov, pripravo avtomobilov za prodajo, prostore za tehnične preglede, hitre vzdrževalne posege in nego avtomobilov. V stavbi so pisarne uslužbencev in vodstva podjetja ter pomožni prostori. Zgradba je zasnovana in izdelana namensko, leto izgradnje je 1998.


https://www.google.com/maps/place/Levec+56c,+3301+Petrov%C4%8De/@46.2406795,15.217915,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4765702fdf26c4d9:0xe23b66615ec68cf4!8m2!3d46.2406758!4d15.2201037