Zbiranje ponudb

1/4 delež nepremičnine

Opravilna številka: 1039/2018
Lokacija:
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 06. 03. 2020
Konec dražbe: 01. 06. 2020
Upravitelj: Boštjan JurkošekProdaja se 1/14 delež na nepremičninah z ID znakom:
parcela 1078 75/3 in parcela 1078 75/5 na nakaterih stoji stavba št. 133, ki v naravi predstavlja stanovanjsko hišo na naslovu Cesta v Laško 1C, Celje,