Zbiranje ponudb

Deleži na nepremičninah

Opravilna številka: 2575/2013
Lokacija:
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 19. 10. 2018
Konec dražbe: 13. 11. 2018
Upravitelj: Boštjan JurkošekNepremičnine: Parcelna št. k.o. Naziv K.o.o. Delež
parcela št. *93 2320 Prvačina
parcela št. *94 2320 Prvačina
parcela št. *95 2320 Prvačina
Stavba s št.28 na parcelah *93, *94 in *95, ki v Zkju nima svojega ID znaka. 1/12
parcela št. 1176 2320 Prvačina 1/12
parcela št. 1177 2320 Prvačina 1/12
parcela št. 946/53 2320 Prvačina 1/48
parcela št. 909/1 2320 Prvačina 1/48
parcela št. 535/2 1712 Zapotok 1/3
parcela št. 535/3 1712 Zapotok 1/6
parcela št. 535/4 1712 Zapotok 1/6
parcela št. 565/2 1712 Zapotok 1/3
parcela št. 419/2 1712 Zapotok 1/3
parcela št. 1019/238 Peroj, R Hrvaška, v z.k. vložek št. 827 1/3
katerih posamezna vrednost ne presega 15.000,00€, po 346.členu ZFPPIPP, brez izhodiščne cene in brez varščine ter na način neposrednih pogajanj z zainteresiranimi kupci.