Zbiranje ponudb

Poslovni prostor v Radovljici

Opravilna številka: 3572/2017
Lokacija: Radovljica
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 31. 12. 2018
Konec dražbe: 13. 02. 2019
Upravitelj: Boštjan Jurkošek

Izklicna cena: 67.000,00 €

Fotografije:

Predmet prodaje je sledeča nepremičnina:

nepremičnina z ID znakom: 2156-1113-8 (poslovni prostor na naslovu Ulica Staneta Žagarja 2B, Radovljica):

na način zavezujočega zbiranja ponudb,
z izhodiščno ceno 67.000,00€ in
z varščino v višini 6.700,00€.


Rok za plačilo varščine: varščina mora najkasneje do poteka roka za oddajo ponudb biti plačana na račun stečajnega dolžnika SI56 6100 0001 8271 558 odprtega pri Delavski hranilnici d.d. z namenom nakazila: varščina.


Rok za oddajo ponudb je 13.2.2019.


Ogled predmeta prodaje bo možen v naslednjem terminu:
30.1.2019 ob 16.00 uri in
6.2.2019 ob 16:00 uri.