Zbiranje ponudb

Zemljišče (1/4)

Opravilna številka: St 3338/2017
Lokacija: Ključarovci
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 27. 12. 2018
Konec dražbe: 28. 10. 2019
Upravitelj: Aleksander Šimon

Izklicna cena: 3.488,36 €

Fotografije:

VABILO K DAJANJU ZAVEZUJOČIH PONUDB

Predmet prodaje- zemljišča

Katastrska občina: KLJUČAROVCI PRI ORMOŽU; št. K.O.: 287

Parcele: 1440; 21/2; 29; 30; 31; 37/1; 37,2

Delež lastništva: do 1/4

Vse potrebne informacije so možne pri upravitelju vsak torek in četrtek med 10,00 in 12,00 uro, po telefonu 041 772 568 oz. po elektronski pošti aleksander.simon@siol.net.